top of page

T.Pérskaja TRUE STORIES YOU’LL NEVER BELIEVE

ISBN 9789197041669 språk: eng.

 Pris: 144:-

Boken TRUE STORIES YOU'LL NEVER BELIEVE är både ett skönlitterärt och självbiografiskt verk. Skriven på engelska handlar boken såväl om det kulturella livet i centrala Stockholm som om människor och natur på den svenska landsbygden och även om resor mellan Sverige och fjärran länder. ‘True Stories’ tar upp verkliga händelser från författarens barndomsår i Moskva samt ur hennes vuxna liv i Stockholm, så som dessa händelser upplevts av konstnären, mediet och skribenten Tanja Perskaja. På en och samma gång snuddar boken vid svensk historia: den första berättelsen ger inblick i August Strindbergs relation med en ung statist. I den sista möter man Swedenborgs gestalt på en bal till hans ära i Riddarhuset på Skeppsholmen. Boken präglas av spänning, mystik, humor och ett positivt intresse för livet i alla dess yttringar.


MINERVA PRESS, London:

'This is a collection of autobiographical pieces recalling the events and characters that have shaped the intellectual development of Russian-born painter Tanya Perskaya. This is a collection of considerable diversity. Thus 'Paradise Divers' is a complex, intense work a probing psychological examination of the perennial and fertile themes of desire and freedom. By (effective) contrast 'The Black Teacher in White Arts' is a dark and mystical tale of magic and spirituality. Yet from the recollections of childhood to tales of life as an artist, this pieces are linked through the spiritual significance of the incidents they describe and the richly evocative symbolism they possess. Illuminating, stimulating and entirely unique, True Stories You'll Never Believe offers a privileged insight into the workings of an acute and powerfully creative mind. More than this, this pieces are an invitation: through her writing the author encourages us to become more receptive to the powerful forces that influence our destinies and link our time to the past and future.'

T.Perskaja REGNBÅGENS RUNdKORT

ISBN 9789197041614

språk: svenska alt. eng.

 Pris: 350:-

Förpackning innehåller 25 geometriskt designade kort med Introduktion till användning /sv. & eng.


REGNBÅGENS RUNdKORT (RRK) är ett verktyg för personlig utveckling i form av kortlek. RRK kommunicerar med sin användare via sina 25 kort som bl.a. motsvarar den Stora Arkana Tarot samt de Nordiska Runorna. Vart och ett av de runda korten i ett nytt rotationsläge förmedlar ett nytt budskap. Kortbildernas färgskalor och symboler meddelar en grafisk visuell information contra verbal. Kortleken bygger på faktumet att visuell information är primär, medan verbal information är sekundär. En nyfödd använder sin syn med det samma, däremot tar det drygt ett år till att börja uttrycka sig i ord. Ta vara på runda korts visuella budskap och upptäck din rätta plats inom den universella ordningen. RRK är ett kosmiskt spel. Varje kort förmedlar influence av en eller två planeter. Regnbågens Rundkort fungerar som en sorts kompass som hjälper att söka upp ditt dolda potential och visa vägen ur de tilltrasslade omständigheternas virvel. Spelet kan assistera dig i en målriktad framgångsrik navigering i stort och smått.

Din RRK blir en pålitlig rådgivare!

bottom of page