top of page

Se våra tjänster

Personligtanpassade trycksaker för företag:

visitkort, marknadsförings vykort, julkort, broschyrer, omslag

Låt oss hjälpa att marknadsföra ditt företag via

KONSTNÄRLIGT utformade företags-produkter.

Låt din företagsidé lysa genom!

Exempel på det dubbla vykortet till vänster berättar om 4 nyckel moment i oljeföretagets omfattande verksamhet: Utvinning, Rening, Transport till konsumenten, Användning

LOGOTYPER

Företagslogo för små och stora företag

Exempel till vänster producerades för OK Petroleum,

där bokstäver O, K och P bygger en helhet. Logotypen beställdes vid tiden av sammanslagning av OK med Svenska Petroleum. De både företagen hade innan mycket skilda företagskulturer, meningen med en ny logotype var att smälta dessa två samman

REKLAMBLAD, POSTERS, TEATER-AFFISCHER

Begär mer information

Namn*

E-postadress*

Meddelande*

bottom of page